Sogeh

Program Usahawanita Islam Stimulatherapy 

bunga dan wanita purdah

Maksudnya:

”Wanita itu mempunyai hak-hak, sama seperti juga mempunyai tanggungjawab yang harus dilaksanakan dengan baik, dan lelaki mempunyai kelebihan darjat di atas mereka. Dan sesunggunya Allah Maha Mulia lagi Bijaksana.”

( al-Baqarah : ayat 228)

 

1. Pengenalan:

Memandangkan kaum wanita (muslimat) itu berupa potensi kepada sumber pembangunan ummah, maka seharusnya ada pihak dari kalangan umat Islam sendiri yang prihatin dan berinisiatif dalam menekankan kepentingan rancangan yang berkesan dan hala tuju yang jelas bagi golongan wanita Islam terutama dari kalangan suri rumah muslim. Terutama suri rumah sepenuh masa yang tidak mempunyai usaha untuk menjana pendapatan tambahan. Mereka  ini amat  memerlukan bantuan khususnya suri rumah di luar bandar  di seluruh negara terutamanya di negeri negeri pantai timur..

Menyedari hakikat betapa golongan wanita mampu menjadi penyumbang yang besar kepada kemajuan ummah dan negara, maka usaha perancangan dan pelaksanaan program-program pembangunan wanita perlu dilakukan bagi memastikan penyertaan dan hak-hak kaum wanita tidak terabai, baik sebagai sasaran mahupun sebagai agen pembangunan masyarakat moden.

 

Namun, kita tidak boleh bergantung harap kepada pihak kerajaan dan agensi-agensinya semata-mata untuk melaksanakan program-program untuk muslimat tersebut, sebaliknya pihak swasta juga harus mengambil langkah pro aktif sesuai dengan kemahiran dan kemampuan masing masing.

 2. Program Latihan Stimulatherapy Khusus Untuk Muslimat

knk2sirahtgn bayi

Menyedari situasi dan kondisi ini,  Bahagian Pembangunan Usahawan Wanita (BPUW), AKADEMI STIMULATHERAPY MALAYSIA (ASTIM) diterajui oleh Dato’ Dr Hj Rusly Abdullah sendiri melancarkan sebuah program pembangunan usahawan stimulatherapy a la pesantren khas untuk kaum wanita khususnya ibu-ibu tunggal. BPUW-ASTIM akan bergerak sebagai sebuah organisasi perniagaan swasta yang bergiat dalam sektor pendidikan dan latihan kemahiran khusus untuk suri rumah tangga Islam. BPUW-ASTIM dikhususkan untuk merealisasikan objektif-objektif  yang bertunjangkan aspirasi wanita muslim yang dinamis dan progresif. Melahirkan muslimat berjaya tanpa mengabaikan tugas dan tanggung jawab hakiki mereka sebagai isteri dan ibu yang baik.

3. Objektif  BPUW-ASTIM

 • Membentuk golongan wanita muslim yang berdikari, berdaya saing, berpengetahuan dan berdaya tahan dalam mengharungi cabaran semasa dan arus pemodenan serta globalisasi.
 •  Memberi peluang kepada kaum wanita muslim untuk meningkatkan penyertaan dan peranan aktif  dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat terutama bidang keusahawanan.
 • Mengiktiraf kaum wanita atau suri rumah muslim sebagai penyumbang dan penerima faedah pembangunan negara yang dikatakan maju dan makmur ini.
 • Meningkatkan mutu kehidupan, membasmi kemiskinan dan menghapuskan kejahilan dan buta  ICT di kalangan wanita atau suri rumah Islam terutama yang tinggal di luar bandar.
 • Memelihara hak-hak kepentingan wanita Islam secara adil dan berkesan.
 • Mempertingkatkan tahap kemahiran dan pengetahuan serta memperkasakan setiap suri muslimat sebagai kumpulan sasar bagi membolehkan penyertaan mereka dengan berkesan dalam seluruh proses pembangunan ummah khususnya dan negara amnya.
 • Melaksanakan program-program latihan yang berkesan dan dapat mempertingkatkan tahap keyakinan diri terhadap
 • kebolehan/potensi serta keupayaan/kemampuan dalam pelbagai bidang selaras dengan matlamat untuk memupuk kesedaran tentang kepentingan ilmu dan kemahiran diri bagi golongan wanital Islam.
 • Melahirkan seramai mungkin usahawan muslimat dalam bidang Stimulatherapy yang berdaya maju sehingga mampu mendorong dan menaungi muslimat lain agar turut maju jaya.

4. Kumpulan Sasar  BPUW-ASTIM
Golongan yang menjadi sasaran BPUW-ASTIM ialah wanita Islam (muslimat) warga negara Malaysia dari pelbagai peringkat umur dan latar belakang terutama mereka yang telah berkeluarga, ibu tunggal dan wanita yang mengalami kesempitan hidup yang mana tepaksa menggalas tanggungjawab sebagai Ketua Keluarga untuk menampung kehidupan seharian.

Kumpulan wanita tersebut seharusnya dipupuk dan dibentuk agar memiliki sifat-sifat terpuji yang telah dipamerkan oleh para isteri Rasulullah s.a.w dan menjadi ikutan setiap muslimat. Kita mahu membentuk generasi muslimat yang berjaya dalam ekonomi, anggun dari segi sahsiah dengan mencontohi figura muslimat sejati seperti ;

 

 • Saidatina Khadijah terkenal sebagai ahli perniagaan wanita yang berjaya namun digunakan segala kekayaannya untuk membiayai kos dakwah Rasulullah SAW di peringkat awal Islam dahulu. Kemuliaan beliau adalah pengorbanannya yang tinggi kepada perjuangan Islam yang dipimpin oleh baginda Rasulullah s.a.w.

 

 • Saidatina Aisyah terkenal dengan kebijaksanaan dan kepintarannya memahami ajaran-ajaran suami tercinta iaitu Rasulullah SAW, mengamalkan ajaran agama yang disampaikan oleh baginda Rasulullah s.a.w. serta mengajarkannya kepada muslimat lain bahkan beliau menjadi pusat rujukan kepada para sahabat.

 

 • Saidatina Zainab pula terkenal dengan sifat penyayang, pemurah dan hati budiman terutama kepada orang-orang miskin sehingga dia mendapat nama julukan “Ummul Masaakin” (ibu orang-orang miskin).

Malahan kesemua isteri-isteri Rasulullah s.a.w terkenal dengan sifat-sifat mulia, ketaatan dan ketaqwaan kepada Allah s.wt dan Rasulullah s.a.w. Sifat-sifat mulia ini perlu menjadi contoh teladan kepada para muslimat untuk menyediakan diri sebagai muslimah contoh kepada seluruh ummah.

 

5. Misi BPUW-ASTIM

images (1)zikir muslimat

 

BPUW-ASTIM menekankan MISI yang berlandaskan prinsip keimanan yang meletakkan keredhaan Allah s.w.t sebagai tonggak utama kehidupan. Enam rukun sebagai prinsip hidup yang berteraskan kepada prinsip ketuhanan melalui rukun iman:

 

 • Prinsip ketauhidan yakni dengan beriman kepada Allah Yang Maha Esa akan melahirkan manusia yang melakukan apa jua pekerjaan semata-mata kerana Allah s.w.t

 

 • Prinsip keikhlasan melalui rukun iman kedua iaitu beriman kepada malaikat yang mana kita yakin segala perbuatan kita akan dicatat oleh malaikat. Keyakinan ini akan melahirkan manusia yang insaf betapa ia sentiasa diaudit oleh malaikat. Kesannya ia tidak mengutamakan ganjaran dunia tetapi melakukan kerja sebaik dan seikhlas mungkin kerana semuanya telah dicatat oleh malaikat untuk diberi ganjaran syurga oleh Allah s.w.t

 

 • Prinsip kepimpinan melalui rukun iman ketiga iaitu beriman kepada rasul. Rasulullah s.a.w menjadi idola – contoh teladan seorang pejuang yang mempunyai tanggungjawab perjuangan dan pengorbanan yang tinggi

 

 • Prinsip latihan dan pendidikan melalui rukun iman keempat iaitu beriman kepada Kitab-kitab. Al- Quran sebagai petunjuk dalam segenap ruang kehidupan yang seterusnya melahirkan manusia seimbang yang mendapat didikan terus daripada yang Allah s.w.t ;

 

 • Prinsip perancangan kehidupan dengan misi yakni melalui rukun iman kelima iaitu beriman kepada hari akhirat. Wawasan yang akan melahirkan manusia yang sentiasa menghitung setiap perbuatan bagi memastikan ianya mendapat ganjaran yang kekal abadi ;

 

 • Dan terakhir prinsip pengabdian yakni sebagai hamba yakni beriman dengan apa yang telah ditentukan qada’ dan qadarnya oleh tuannya melalui rukun iman keenam. Ketentuan yang akan melahirkan manusia yang mengenal diri sendiri, rendah diri sesama manusia apatah lagi sesama ahli jamaah dan hanya taat dan takut kepada yang Maha Pencipta dan Maha Berkuasa.

 6. VISI BPUW-ASTIM: Jalan menuju ketaqwaan.

ikatan-imanmthr

Setelah diterapkan enam prinsip kehidupan manusia berteraskan rukun iman, Allah s.w.t juga melengkapkan kehidupan manusia dengan tata-cara kehidupan yang berteraskan kepada lima rukun Islam.

 

 • Tata-cara pertama adalah pembentukan matlamat melalui penghayatan kalimah  syahadah yang akan melahirkan manusia yang mempunyai matlamat yang jelas iaitu berpusatkan kepada pengabdian terhadap Allah s.w.t dan menjadikan Rasulullah s.a.w sebagai contoh teladan dalam kehidupan.

 

 • Tata-cara kedua adalah pembentukan peribadi melalui rukun Islam kedua iaitu solat lima waktu yang akan melahirkan manusia berdisiplin, taat, bertanggungjawab, jujur dan ikhlas dalam setiap tindakan.

 

 • Tatacara ketiga adalah pembentukan pertahanan diri melalui rukun Islam ketiga iaitu puasa yang akan melahirkan manusia yang kuat yang mampu bertahan dengan segala cabaran dan dugaan hidup

 

 • Tatacara keempat adalah persatuan ummah melalui nilai zakat yang akan melahirkan manusia yang bersatu dan tolong menolong antara satu sama lain demi kebenaran dan keadilan.

 

 • Tatacara kelima iaitu berindak dan bekerja melalui nilai rukun haji yang akan melahirkan manusia progresif, inovatif dan mempunyai daya saing dan daya juang yang tinggi. Sesungguhnya Islam sebagai ad-Din, iaitu satu sistem hidup yang lengkap dan universal amat

 

7. BPUW-ASTIM DAN PEMERKASAAN EKONOMI WANITA ISLAM:

Memandangkan peranan wanita di dalam pembangunan ummah dan negara dimana

sudah ramai wanita mula berkecimpung dalam sektor yang melibatkan pengurusan dan profesional, kemahiran berpersatuan, membina wadah kegiatan dan membina daya dan gaya kepimpinan muslimat adalah satu perkara yang penting yang harus dikuasai oleh wanita. Organisasi Muslimat itu kemudiannya berperanan besar dalam mempertingkatkan keusahawanan dalam kalangan ahli mereka. Strategi ini amat penting bagi meningkatkan kecekapan pengurusan kaum muslimat di dalam memajukan kaum mereka sendiri.
Cipta Atur dan Beri Bantuan Kepada Usahawan Muslimat  – lihat apa yang kita boleh lakukan kepada pemohon – pemohon bantuan agensi kerajaan bagi membantu membangunkan atau memulakan perniagaan mereka.
BPUW-ASTIM akan giat menganjurkan program meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan kapasiti wanita dalam bidang keusahawanan melalui kursus dan bengkel keusahawanan  muslimah.

 

9.  BPUW-ASTIM DAN PEMERKASAAN KEHIDUPAN SOSIAL :

tgn bayiworkshop
Menubuhkan Unit Khidmat Nasihat, Bimbingan & Kaunseling terutama dari segi masalah emosi yang dihadapi oleh ibu tunggal dan wanita yang mengalami krisis rumahtangga/perceraian dan sebagainya.

1. Kursus Motivasi – untuk mengembalikan keyakinan diri dan memberi semangat kepada golongan wanita yang bermasalah (dengan      kerjasama agensi kerajaan/swasta)

 2. Kursus keusahawanan Stimulatherapy – kenapa ia menjadi pilihan terbaik untuk muslimat Malaysia..

3. Program Kekeluargaan – Wanita sebagai ibu/ibu tunggal menangani masalah dan kemelut hidup/anak-anak seperti Parenting Workshop – Bengkel Keibubapaan bagi mendedahkan kemahiran keibubapaan dalam menghadapi cabaran menangani situasi pembelajaran atau pendidikan anak-anak.

 4. Peningkatan perceraian terutama di kalangan pasangan Islam mengakibatkan peningkatan jumlah ibu-ibu tunggal/tinggal yang menuntut pembelaan.

5. Keruntuhan institusi keluarga juga mengundang masalah yang lebih besar iaitu peningkatan jenayah yang diakibatkan daripada keruntuhan akhlaq di kalangan anak-anak.

6. BPUW-ASTIM, akan berusaha untuk menyelamatkan anak-anak muslim terutama dari kalangan ibu tunggal miskin dengan memupuk perasaan ‘Rasa Bertuhan’ yakni takut kepada yang Maha Kuasa dan keyakinan tentang hari pembalasan serta adanya syurga dan neraka .

7. BPUW-ASTIM akan menekankan kepada masalah pokok yang perlu diselesaikan dengan menggunakan pendekatan ketuhanan yang akan melahirkan anak-anak yang berkualiti dan mempunyai nilai-nilai yang baik seperti penyayang, pengasih, menjaga harta orang lain, membela kebenaran dan menghormati orang lain.

 

Firman Allah SWT Maksudnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka yang bahan-bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu (berhala)……..” (at-Tahrim : ayat 6)

10. BPUW-ASTIM DAN PEMERKASAAN MUSLIMAT DAN PENDIDIKAN :
Menggiatkan program latihan dan pembelajaran untuk menerapkan budaya membaca dan menyukai program keilmuan/ program pendidikan dewasa/ program pendidikan sepanjang hayat bagi memberi peluang kaum muslimat melanjutkan pengajian hatta ke peringkat PhD.

11. BPUW-ASTIM  DAN PEMERKASAAN KESIHATAN  DI KALANGAN MUSLIMAT:
BPUW-ASTIM akan memupuk rasa kesedaran yang tinggi tentang peri pentingnya Kesihatan kepada kaum wanita. Jadikan mereka mempunyai kesedaran tinggi terhadap indeks–indeks kesihatan dengan melakukan pemeriksaan kesihatan umum (gula, darah, ENT, mata, gigi, dsb)

Buka peluang luas kepada mereka untuk terlibat dengan keusahawanan yang bertunjangkan perubatan Traditional and Complimentary Medicines modaliti Stimulatherapy.

12. Setiap aktiviti BPUW-ASTIM  digerakkan dengan semangat dan Ruh Islamiah sebagaimana yang diFirmankan oleh Allah s.w.t ;

Maksudnya :

” Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sesetengahnya menjadi penolong bagi sesetengahnya yang lain, mereka menyuruh berbuat kebajikan,dan melarang daripada berbuat kejahatan, dan mereka mendirikan sembahyang dan memberi zakat, serta taat kepada Allah dan RasulNya. Mereka itu akandiberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Bijaksana”

( at – Taubah : ayat 71 )

 

13. Pusat Operasi BPUW-ASTIM

Wilayah yang dikenal pasti untuk melancarkan projek  ini ialah wilayah Pantai Barat dan Pantai Timur Semenanjung dan wilayah Sabah Dan Sarawak. Maka kita bercadang memulakannya di Kuala Kubu Bharu, Selangor sebagai pusat kegiatan pantai barat,  disusuli Kota Bharu, Kelantan sebagai pusat kegiatan Pantai Timur. Kota Kinabalu untuk wilayah Sabah dan Kuching bagi wilayah Sarawak.

14.  BPUW-ASTIM dan analisa SWOT

STRENGTH

Umum mengetahui, apa pun kegiatan yang ‘people oriented’ rdalam komuniti kita hanya akan dapat dilaksanakan jika disertai oleh kaum wanita. Tonggak yang menjayakan Amanah Ikhtiar Malaysia adalah kaum wanita. Justru apabila kita menjalankan sesuatu projek dan menjadikan kaum wanita sebagai kumpulan sasar, peluang untuk berjaya adalah 79% lebih tinggi berbanding jika kita meletakkan kaum lelaki atau kaum belia sebagai kumpulan sasar.

WEAKNESS

Menyedari masalah pokok kepada permasalahan sosial hari ini adalah kerana tiada

kesedaran dan penghayatan beragama dan ketuhanan. Maka kerja BPUW-ASTIM akan menjadi berat apabila tahap penghayatan agama di kalangan kumpulan sasar adalah rendah atau sederhana. Kerja dan tanggung jawab BPUW-ASTIM  juga akan mendaki jika para suami kumpulan sasar adalah terdiri dari mereka yang berfikiran jumud, negative dan pessimistic.

 

OPPORTUNITY

Jika BPUW-ASTIM dapat memupuk kesedaran ini akan melahirkan wanita yang menjadikan agama sebagai ad-Din yakni satu cara hidup yang akan mendorongnya melakukan kebaikan kepada seluruh manusia tidak kira agama dan bangsa juga kepada alam sekitar. BPUW-ASTIM akan terus membina kesedaran bahawa manusia harus hidup hormat-menghormati dan tolong-menolong walau apa pun agama yang dianuti. Masing-masing memahami adapt, kebudayaan dan kepercayaan antara satu sama lain serta bersama-sama menonjolkan nilai-nilai sejagat yang positif seperti prinsip keamanan, keadilan, toleransi dan berbaik sangka.

THREAT

Setiap sesuatu usaha murni tentu ada sahaja ancaman dari dalam mahu pun dari luar. Ancaman dan halangan tersebut sebenarnya telah wujud lama sebelum program ini diusulkan lagi. Musuh utama sesuatu usaha berorganisasi ialah:

. ketidak fahaman ahli – ahli dalam carta organisasi itu sendiri tidak mendapat sambutan positif dari kumpulan sasar.

15. SEKTOR TUMPUAN BPUW-ASTIM

 

Sektor pendidikan dan latihan

wntlatihan

 

 

 

BPUW-ASTIM memberikan tumpuan kepada sektor pendidikan dan latihan kerana, ia perlu untuk mempastikan kaum wanita muslim melakukan transformasi diri kearah lebih baik dan cemerlang. Mereka akan dilatih sesuai dengan keupayaan dan potensi masing-masing.

Menggalakan wanita menceburkan diri dalam pelbagai sektor perniagaan dan perniagaan-tani, perusahaan kecil dan sederhana serta lain-lain usaha berdikari yang selaras dengan tuntutan Islam bagi mengembangkan potensi individu dan berpeluang menjadi rakyat sesungguhnya menyedari betapa pentingnya kekuatan ekonomi khususnya ekonomi muslimat bagi membangunkan ummah dan tamadun.

Golongan wanita harus dibimbing agar mempunyai kesedaran dan kemahiran tentang bagaimana memperkuatkan ekonomi yang juga perlu disesuaikan mengikut landasan Islam.

BPUW-ASTIM akan menyokong inisiatif serta komitmen mewujudkan tabung-tabung

untuk menjana dana ekonomi, dana pendidikan dan dana kebajikan.

BPUW-ASTIM  akan berusaha menggiatkan agenda membina usahawan-usahawan

Muslimat dalam bidang sajian makanan disamping menyelaraskan program-program motivasi dan peningkatan ilmu-ilmu perniagaan dan pengurusan agar mereka dapat bersaing dengan sihat.

BPUW-ASTIM menyedari dan menghargai sumbangan muslimat di dalam sektor

pekerjaan yang selama ini banyak membantu negara mencapai kejayaan.

.BPUW-ASTIM menyedari bahawa usaha-usaha untuk meningkatkan daya maju

sesuatu bangsa, memerlukan wujudnya penyelidikan bagi mengenalpasti bidang-bidang baru dan faktor-faktor yang menyumbang ke arah kejayaan dalam aktiviti R&D.

BPUW-ASTIM menyedari teknologi ICT hari ini sangat memberi kesan kepada pembangunan manusia termasuk dari aspek-aspek minda, jasmani dan emosi.

Kita meletakkan satu komitmen jangka panjang untuk mempertingkatkan penggunaan ICT di kalangan wanita muslim.

BPUW-ASTIM akan berusaha memberi kesedaran dan kefahaman kepada

masyarakat tentang kebaikan dan kaedah bagaimana ICT dapat membantu wanita

dalam aktiviti-aktiviti harian dan dalam dunia perniagaan.

 Kita akan mengambil inisiatif mewujudkan program-program kesedaran dan kemahiran ICT kepada wanita bagi membolehkah manfaat ICT dikecapi dengan maksimum BPUW-ASTIM juga menyedari sektor kebudayaan dan kesenian merupakan satu bidang yang tidak boleh dipisahkan daripada jiwa manusia. Budaya dan seni sesungguhnya mampu membentuk tamadun cemerlang sekiranya ianya berteraskan kepada nilai-nilai kerohanian unggul yang bermatlamatkan kepada Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Budaya dan seni mampu membentuk minda dan jati diri wanita Malaysia di dalam

mengharungi segala cabaran hidup hari ini. Kita menyokong usaha-usaha dalam

memajukan sektor kebudayaan dan kesenian yang berlandaskan Islam bagi

menyuburkan sifat-sifat kelembutan, kesopanan serta hormat menghormati di kalangan

16. STRATEGI PEMASARAN

Mendekati masyarakat dengan pendekatan K.B.S.M ( K=Perkahwinan, B=Bersalin, S=Sakit dan M=Kematian ) adalah satu perkara yang mesti diberi perhatian. Meraikan dan meramaikan majlis-majlis keraian adalah prinsip bermasyarakat. Menghulurkan bantuan dikala rakyat ditimpa musibah adalah adat dalam politik.  Situasi ini harus dimanfaatkan untuk mengembangkan pemasaran produk BPUW-ASTIM secara lebih berkesan.

Bagi pendaftaran melalui SMS , SMS kan Nama, No IC dan Lokasi ke 01333i9624 [],0195158910[] tunggu pengesahan jawapan “OK” dari pihak kami melalui sms.  ke akaun CIMB 0818-0001924-20-7 atau Maybank 158088204370.

Bawa Bank-in Slip di hari seminar. Urusetia Seminar Amal Sogeh Jutawan Senyap, Tingkat 2, Wisma Dato’ Rusly, Lot 727, Pasar Bersepadu Wakaf Che Yeh, Kota Bharu, Kelantan.

 

 

Kursus Urutan Lepas Bersalin STIMULATHERAPY

Pelajari teknik rawatan tradisional bagi ibu dalam pantang dengan orientasi moden dan saintifik. Pantang larang dan kaedah rawatan selepas bersalin warisan Melayu sebenarnya tidak berlawanan dengan perubatan modern. Ia boleh berjalan seiring dengan rawatan modern. Banyak manfaat dan kebaikannya jika ia diamalkan dengan etika dan profesionalisme yang betul. Stimulatherapy mengekalkan sebahagian besar kaedah rawatan warisan Kraton Jawa Tengah, yang dimasukkan ke daalam modul latihan Tahap 2 Bagi Sijil Pengamalan Stimulatherapy. Antara jenis rawatan:

 

 

sirahstones-black-massage-spa-candles-water-bamboo-wallpapers-75

 

 

 

 

Bil Jenis Rawatan Kaedah dan tujuan Alatan / bahan Masa
1 Urutan Pulih Raga Urutan seluruh tubuh mengikut jaloran energy untuk keseimbangan Yin dan Yang. Katil urutan. Minyak urut. 1 jam
2 Bertuam / Bertungku Menekap dengan tombol herba atau batu panas pada bahagian medan-tenaga tubuh terpilih. Tujuan melegakan dan merangsang badan. Tombol tuam berherba. Batu panas. 30 min
3 Lulur / Scrub Melumurkan pes herba keseluruh tubuh untuk membersih, menyerap toksin, menyerap bisa dan memperbaiki pengaliran darah. Pes herba yin terpilih. 15 min
4 Tangas / berasap Menyalorkan wap herba ataau asap bakaran herba ke faraj. Tujuannya utk menghentikan darah nifas dan menghalang turun darah. Mengetatkan rahim, menghilangkan bau. Tangas guna periok wap. Berasap guna mangkuk bara. 30 min
5 Mandian Herba Mandi menggunakan air yang mengandungi herba atau bunga-bungaan daan bahan2 lain Membersih & menyegarkan 20 min
6 Berparam Melumur seluruh tubuh dengan bedak sejuk berherba. Pes param 15 min
7 Berpilis Meletakkan pes herba di bahagiaan dahi untuk mengelakkan pening. Pes pilis 10 min
8 Berbengkung Mengikat bahagian perut dan punggung dengan  kain untuk mengetatkan perut dan rahim 10 ela kain lepas 15 min
9 Minum Jamu / Teh Herba Pengambilan herba semulajadi terpilih untuk kesihatan luaran dan dalaman Set produk herba 15 min

Metodologi Latihan:

Subjek-subjek teoritikal seperti Anatomi TCM (Traditional Chinese Medicines) diajarkan secara kuliah. Manakala latihan klinikal di jalankan di Pusat Kesihatan Damaisuri, Wakaf Che Yeh. Para pelatih turut diajar membuat persediaan herba seperti pes lulur, param, pilis dan beras kencur.

 

Yuran latihan RM2950 untuk pelatih lama RM3950 untuk pelatih baru.

Tarikh bagi kursus dan kelas klinikal (3 hari) akan ditentukan kemudian. Tempahan kursus hendaklah dibuat dengan menelefon terus ke Urusetia Kursus  SMS 0133319624.0195158910